“A BAD TRUTH IS ALWAYS BETTER THAN A GOOD LIE”
Корона АИК
дейност етичен кодекс услуги контакт български   english   
   корона
   

Професионалния опит и професионалните постижения на фирмата са основно в наблюденията, разкриване на факти при деяния при изневери, възрастови кризи, семейни конфликти;
Издирване на безследно изчезнали лица, на лица без постоянен адрес;
Изясняване на биографични и много други данни свързани с физически или юридически лица ;
Събиране на информация по граждански и наказателни дела;
Проучване на факти и обстоятелства, некомпетентно сваршена фирмена работа. Нарушения при фирмена реализация.
Извършване на консултантски услуги по гражданско процесуален кодекс, по фирмено дело, наказателен кодекс на Република България.
Проверка за валидност на лични документи- лична карта,шофьорска книжка и паспорт;
Осигуряване на лична охрана;
Проверяване истинността на документи за собственост;
Наблудение и експертно заключение по бракоразводни дела,граждански дела;
Юридическа консултация;
При необходимост осигурява консултаация с психотерапевт;

Цените са по договаряне в зависимост от обема на конкретната експертна поръчка. Всеки случай се счита за поет след внасяне на 50% от предварително договорената сума.
Дискретността е гарантирана.


Designed by Peter Gavrilov